Geny a małżeństwo

Geny mogą mieć silny wpływ na to, czy dana osoba wytrwa w małżeństwie, choć nie mają wpływu na to, czy stanie przed ołtarzem – wskazują badania na bliźniętach przeprowadzone przez naukowców z USA – donosi "New Scientist".

Naukowcy Beth Jerskey i Michael Lyons oraz ich współpracownicy z Boston University w Massachusetts porównywali liczbę zawieranych małżeństw i liczbę rozwodów wśród par braci bliźniaków jednojajowych (tzn. takich, które mają identyczny zestaw genów) i różnojajowych (takich, które mają przeciętnie tyle samo wspólnych genów, co zwykłe rodzeństwo).

Dane zostały zebrane ze spisu mężczyzn służących w armii USA w czasie wojny w Wietnamie. W wywiadach, które przeprowadzono w 1987 roku w celu zdiagnozowania choroby psychicznej, wzięło udział około 8 tys. bliźniaków. Musieli oni m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy kiedykolwiek byli żonaci, a jeżeli tak, to czy pozostają cały czas w swoim pierwszym związku małżeńskim, jeżeli zaś zakończył się on rozwodem, to z jakich powodów.

Okazało się, że jeżeli u jednego z braci bliźniaków odnotowano rozwód, to prawdopodobieństwo jego wystąpienia u drugiego brata było większe w przypadku bliźniąt jednojajowych niż w przypadku bliźniąt różnojajowych. Według badaczy, wskazuje to na znaczny wpływ czynników genetycznych na predyspozycje danej osoby do rozwodzenia się.

Podobnej zależności od czynników genetycznych nie udało się jednak wykazać w odniesieniu do tego, czy bracia w ogóle wejdą w stan małżeński.

"To zaskakujące, że tak wiele cech człowieka, nawet odnoszących się do złożonych ludzkich zachowań, ma związek z czynnikami genetycznymi" – mówi Lyons.

Naukowiec sądzi, że wpływ genów na rozwód może być związany z genetycznym podłożem takich zachowań jak uzależnienie od narkotyków, alkoholu czy skłonność do depresji.

Zespół z Massachussets odkrył na przykład, że ci bliźniacy, którzy byli nałogowymi hazardzistami, wykazywali też 2,8 raza większe prawdopodobieństwo rozwodu niż wynosi średnia w USA. "Wiadomo, że prawie każde zaburzenia na tle psychicznym utrudniają życie małżeńskie" – mówi Lyons. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*