Prakseologia

Prakseologia stosowana, a zwłaszcza jej rozliczne cnoty mają mir nie tylko wśród prostego ludu, lecz również u naukowców. W. Sanocki w pracy poświęconej koncepcji normy w psychologii klinicznej nawiązuje do W. A. Scotta i jego koncepcji normalności. Obaj razem ujawniają pozytywny stosunek do prakseologicznie nastawionego człowieka, uważając go za całkiem normalną jednostkę ludzką. O tym stanowisku świadczy umieszczenie cnót prakseo- logicznych w zestawie innych cech normalnego człowieka, obejmujących ogólne jego zdolności przystosowania się do warunków życia. Jakie tam znajdujemy radujące serca prakseologów probierze normy? Otóż człowieka normalnego cechują: umiejętność przystosowania się do warunków, plastyczność czy elastyczność, zdolność skutecznej kontfliktu otoczenia, umiejętność działania w zmieniającym się świecie i kontaktowania się ze zmienną rzeczywistością, umiejętność formułowania i realizacji własnych zadań, skuteczne działanie oraz zdolność modyfikacji własnego zachowania w zależności od pożądanych lub niepożądanych jego skutków. Wśród zdolności do zaspokojenia własnych potrzeb znajdujemy m.in.: zadowolenie z codziennej aktywności, zdolność do działania spontanicznego, zachowanie zgodne z własnym interesem, poczucie dobrowolnego uczestnictwa w działaniu zbiorowym, właściwe zachowanie w działaniach interpersonalnych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*